Alle giften welkom op rekeningnummer:
BE81 0636 7859 1524
met de vermelding
"Sponsoring Desertlions Tadzikistan"

U kan ons ook steunen door uw online aankopen via onze Trooper pagina te doen:
Desertlions-Belgie
op Facebook

 

 Ons project "Tajikistan 2017"

Structuur

Onze groepering, The Desertlions, is sinds 2007 aangesloten bij de geregistreerde Britse liefdadigheidsinstelling Go Help die zich inzet voor het werken met lokale gemeenschappen in Centraal-AziŽ om hun toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te verbeteren.
Met het inrichten van Charity Rallies werft Go Help fondsen bij een publiek dat anders minder gevoelig is voor liefdadigheid en daardoor ook niet in concurrentie zijn met andere liefdadigheidsinstellingen. De voertuigen die hebben deelgenomen aan de Charity Rally komen rechtstreeks en integraal ten goede aan de locale gemeenschap op de eindbestemming, hetzij door schenking (hulpvoertuigen zoals ambulances, brandweerwagens, ...), hetzij middels veiling (bestelwagens, jeeps, personenauto's, ...).
Bovendien organiseren de Desertlions meerdere evenementen per jaar in Ninove en omstreken waarbij de opbrengst eveneens integraal aan het project doorgestort wordt.


Op haar beurt werkt Go Help samen met gespecialiseerde liefdadigheidsinstellingen die de projecten ter plaatse beheren. Voor Tajikistan is dat met de welbekende organisatie Save the Children. Save the Children geeft kinderen over de hele wereld wat ieder kind verdient: een gezonde start, de kans om te leren en recht op medische zorg. Ze redden het leven van kinderen!Bovendien organiseren de Desertlions meerdere evenementen per jaar waarbij de opbrengst eveneens integraal aan het project doorgestort wordt.

Tajikistan (Tadzjikistan)

Toen de Sovjet-Unie in 1991 ontbonden werd, werden de aan zee grenzende bergachtige Centraal-Aziatische staten van KirgiziŽ en Tajikistan onafhankelijk. Het verlies van de Sovjet-subsidies betekende een drastische daling van het beschikbare overheidsgeld dat werd aangewend voor scholen en ziekenhuizen en voor de basisbehoeften van gezinnen.

Tajikistan is nog steeds herstellende van de burgeroorlog (1992 -1997) waarin 50.000 mensen stierven en meer dan 10% van de bevolking het land is uitgevlucht, velen naar KirgiziŽ. Hoewel de economieŽn van beide landen groeien, wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter. De boeren kunnen onvoldoende voedsel produceren om iedereen te voeden en de kosten van geÔmporteerd voedsel is enorm toegenomen sinds 2007. In Tadzjikistan ontbreekt het aan 80% van de bevolking aan voedselzekerheid. Veel huishoudens zijn afhankelijk van steun van familieleden die Tajikistan hebben verlaten om werk te vinden in Rusland of Kazachstan. Daarnaast, op het platteland, kunnen vele kinderen niet regelmatig naar school noch kunnen zij toegang krijgen tot een medische behandeling als ze ziek zijn.

Uitdagingen voor Kinderen

In Centraal-AziŽ heeft armoede op kinderen een sterke invloed op de toegang tot kwalitatief voedsel en voeding. Uit verslagen blijkt dat coping-strategieŽn voor arme gezinnen vaak gelijk staat aan minder voedzaam voedsel. Malaria, tuberculose en tyfus zijn meer en meer verspreid, evenals een hoge graad aan ondervoeding en kinder-en moedersterfte. Centraal-AziŽ heeft bovendien een hoog percentage van dwerggroei, bloedarmoede en tekorten aan micronutriŽnten onder kinderen en vrouwen, evenals een slechte water-en sanitaire infrastructuur. Veel Centraal-Aziatische jongeren jonger dan 18 jaar, die deel uitmaken van een aanzienlijk percentage van de bevolking, zijn betrokken bij arbeidsuitbuiting, leven in de straten en zijn vaak het slachtoffer geweest van misbruik en verwaarlozing. Gebruik en blootstelling aan HIV / AIDS drugs zijn eveneens ernstige bedreigingen.
De afnemende kwaliteit van het onderwijs is een kritiek punt in Centraal-AziŽ, zo is er de uitdaging van het behoud en de renovatie van schoolinfrastructuur. Aanzienlijke inspanning moet worden gedaan om de toestand van het onderwijs te verbeteren, bij te werken curricula, het bouwen en onderhouden van scholen en het opleiden van leraren.

Zowel de afnemende kwaliteit van het onderwijs als het afnemende aantal schoolgaande kinderen is een kritiek punt in Centraal-AziŽ. Save the Children ondersteunt 150 scholen in het gebruik van informatie management systemen om bij te houden wie er naar school komt en wie niet.

Indien deze systemen goed werken, dan zijn ze van plan om de niet schoolgaande kinderen te laten kennismaken met andere scholen. Ze werken momenteel samen met de kinderclubs en het gemeenschapsonderwijs om na te gaan waarom het aantal schoolgaande kinderen verminderd en wat er moet gebeuren om deze trend te stoppen.

Save the Children organiseert vergaderingen met leerkrachten, leden van de commissie onderwijs ťn leerlingen om te bepalen waarom meisjes en gehandicapte kinderen weinig of niet naar school te gaan.

Opleiding van leraren

Scholen hebben weinig middelen en docenten worden slecht betaald, zijn schaars en velen zijn ongekwalificeerde. Save the Children heeft een project opgezet met het begeleiden van 3500 leraren in 150 scholen met methodes om de leerlingen veel meer te betrekken in de opleidng. Deze docenten trainen op hun beurt anderen in deze benadering. Bovendien leidt Save the Children 400 ervaren opleiders op die zorgen voor mentoring bezoeken en in-klas steun aan hun collega's. Ze zorgen er ook voor dat alle leraren hun ervaringen delen in een nieuwsbrief die wordt verspreid onder docenten, lerarenopleiders en degenen die werkzaam zijn bij het ministerie van Onderwijs.

Gezondheidszorg

Het Save the Children's Health programma heeft drie doelen:
- het begeleiden van kinderen, gezinnen en gemeenschappen naar gezondere leefgewoonten,
- het bijstaan van het ministerie van Volksgezondheid in een betere efficiŽntie en het versterken van hun kennis,
- de toegankelijkheid, kwaliteit en beschikbaarheid van de gezondheidszorg te verbeteren , vooral op het landelijke niveau.

Rechten van het kind

Kinderrechten zijn nog steeds een nieuw concept in Centraal-AziŽ. Hoewel Tajikistan het Verdrag inzake de Rechten van het Kind in 1993 ondertekende zijn kinderen er zich in het algemeen niet van bewust dat zij rechten bezitten net zo min als hun ouders en leiders van de gemeenschappen in het algemeen. Save the Children werkt samen met medewerkers van het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid aan hun kennis en vaardigheden die hen in staat moeten stellen om beter om te gaan met kinderrechten, zowel in Dushanbe als in de plattelandsgebieden. Om het niveau van bewustzijn bij Tajikistanis te verhogen, heeft Save the Children een reeks van 24 radioprogramma's en twaalf televisieprogramma's over de problemen van kinderen en hun rechten samengesteld. Bovendien publiceren ze ook een driemaandelijks bulletin en schrijven artikelen voor de meest populaire nationale tijdschriften en kranten.

Toekomst plannen

Zo'n 5000 kinderen wonen en werken in de straten van Dushanbe - hoofdstad van Tajikistan - op een totale stadsbevolking van 817.000. Save the Children heeft er in het zuiden van de stad een centrum voor kinderen die behoefte hebben aan voedsel, onderdak en basisgezondheidszorg opgezet. Ze moedigen ook jongere kinderen aan om terug te keren naar het formele onderwijs, door het aanbieden van een zes maanden durende cursus om hen te helpen bij te praten met anderen van hun eigen leeftijd die wel school lopen. Save the Children hoopt op ten minste 100 kinderen voor de cursus en hoopt zo 50 kinderen hun school te kunnen laten voltooien. Ook worden praktische vaardigheidstrainingen verleend voor 50 jongeren tussen de veertien en achttien, zodat ze een zelfstandig leven kunnen leiden in de toekomst.

Charity Details
Website:  GoHelp UK
Contact Tel: 0207 324 1716
Postal Address: 1 St John's Lane, London, EC1M 4AR United Kingdom
Contact Name: Olivia Zinzan
Charity Registration Number: 213890-->